Vijesti

Aktualna događanja u općini Sve vijesti

Stambeno zbrinjavanje – važna obavijest

Tekst preuzet s web stranice: http://www.udu-obz.hr/index.php/400/428 POSTUPCI STAMBENOG ZBRINJAVANJA Pravni temelj: Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13 , 76/14 i 147/14 ), Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (NN 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/13). U okviru Službe za imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, rješava se o statusnim […]

Opširnije…

Javni natječaj za zakup kioska (većeg) u Kneževim Vinogradima

Dana 21.01.2015.godine objavljen je javni natječaj za zakup kioska u Kneževi Vinogradima, Glavna 84. (veći)     REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 372-01/15-01/1 URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-03 Kn.Vinogradi, 21.01.2015. Općinski načelnik Općine na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora dana 21.01.2015.raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u […]

Opširnije…

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Kneževi Vinogradi”-II

30.12.2014. Objavljen 2.krug natječaja za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Kneževi Vinogradi”. Tekst Javnog natječaja - ovdje Tekst Pravilnika - ovdje Prijavni obrazac - ovdje Primjer Izjave (ukoliko je više osoba suvlasnika svi daju izjavu) - ovdje   Rok za predaju prijava 45 dana od dana raspisivanja natječaja – 13.02.2015.

Opširnije…

Projekti

Informacije o trenutnim projektima Svi projekti

Rekonstrukcija dijela lokalne ceste L44010 – Ulica Svetozara Miletića Kneževi Vinogradi

Predstavlja rekonstrukciju dijela dionice lokalne ceste L44010 Kneževi – Vinogradi- Kamenac – Karanac u dijelu Ulice Svetozara Miletića Kneževi Vinogradi u dužini od 1.300 m. Radove izvodi Gradnja d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost radova iznosi  5.190.000 kn. Radove uz Općinu Kneževi Vinogradi financira Uprava za ceste Osječko-baranjske Županije u iznosu od 2.500.000 kuna. Radovima je obuhvaćeno […]

Opširnije…

Rekonstrukcija i modernizacija Doma kulture u Kneževim Vinogradima

Rekonstrukcija i modernizacija Doma kulture u Kneževim Vinogradima započela je nakon otkupa zgrade od PZ Kneževi Vinogradi u stečaju. Radove izvodi tvrtka Gradnja d.o.o. Osijek. Vrijednost radova iznosi cca 1.800.000,00 kn. Radovima je obuhvaćena rekonstrukcija dosadašnje kino sale i pomoćnih prostorija (sanitarnog čvora, ulaza i balkona). Radove osim Općine Kneževi Vinogradi sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja […]

Opširnije…

Poslovno-poduzetnička i rekreativna zona Kneževi Vinogradi

Poslovno – poduzetnička i rekreativna zona (u daljnjem tekstu PPRZ) Općine Kneževi Vinogradi nalazi se u k.o. Kneževi Vinogradi na površini od 56ha 96a 31 m2, južno od Kneževih Vinograda uz istočnu stranu ceste Osijek-Bilje-Kneževi Vinogradi (Ž 4042) i južnu stranu  ukinute željezničke pruge Beli Manastir –Batina. Na udaljenosti je 30-tak km od granice s […]

Opširnije…

Multimedija Galerije događanja i općine

Sve galerije