Studenti Pravnog fakulteta u Osijeku u okviru Pravne klinike ˝Osijek PRO BONO˝ dana 26. travnja 2017. godine od 10:00 do 12:00 primat će stranke i pružati besplatnu pravnu pomoć u obliku opće pravne informacije u zgradi Općine Kneževi Vinogradi.

Ukoliko imate pravni problem, a ne znate kako ostvariti svoja prava ili niste sigurni koja je institucija nadležna za rješavanje Vašeg problema, slobodno im se obratite.