Likovna udruga Kvin-art organizirala je u subotu, 15. srpnja 2017. godine Međunarodnu likovnu koloniju na području pustare Jasenovac s ciljem podrške pustarama koje su u nestajanju.

Na koloniji je sudjelovalo 10 likovnih umjetnika koji su nesebično poklanjali svoje umjetničke vještine i znanja darujući umjetničke uratke-slike urađene u tehnikama ulja i akrila na platnu, tehnikom akvarela i suhog pastela a koje će biti izložene u lovačkoj kući lovačkog društva “Srndać” Kneževi Vinogradi.


Likovna udruga Kvin-art partner je na projektu ˝UKRI – umirovljenički kreativno-rekreativni inkubator˝ čiji je nositelj Matica umirovljenika Grada Belog Manastira a koji je financiran sredstvima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. LU Kvin-art pruža edukaciju na području likovne kulture i umjetnosti amaterskim slikarima Matice umirovljenika.

Fotografije: Matica umirovljenika GBM