Općina Kneževi Vinogradi raspisala je 19. i 20. srpnja 2017. godine tri Javna poziva za dodjelu potpora za poduzetništvo, turizam, poljoprivredu i uređenje naselja:

 1. Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017.- 2020. godine“
 2. Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017.-2020. godine“ u 2017. godini
 3. Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu

Javni pozivi su otvoreni do 01. prosinca 2017. godine. U okviru ova tri Poziva iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi predviđena su bespovratna sredstva ukupne vrijednosti 1.000.000,00 kuna.

POPIS MJERA PO JAVNIM POZIVIMA

Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017.- 2020. godine“

 • MJERA 1.: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata;
 • MJERA 4.: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
 • MJERA 5.: Sufinanciranje priključaka na komunalnu infrastrukturu,
 • MJERA 6.: Potpore za poticanje razvoja i unapređenje ruralnog turizma
 • MJERA 7.: Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017.-2020. godine“ u 2017. godini

 • Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
 • Mjera 2. Potpore sektoru stočarstva:
  Podmjera 2.1.: subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
  Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
 • Mjera 3. Potpore u sektoru ratarstva:
  Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
  Podmjera 3.2. Potpore navodnjavanju
 • Mjera 4. Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva:
  Podmjera 4.1. Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica.
 • Mjera 5. Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva:
  Podmjera 5.1. Sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje
 • Mjera 6. Potpora za ulaganja u marketing i/ili trženje poljoprivrednih proizvoda
 • Mjera 7. Potpore za edukaciju poljoprivrednika

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu

 • Mjera 2. Uklanjanje starih objekata
 • Mjera 3. Izgradnja novih stambenih objekata
 • Mjera 4. Kupovina i uređenje starih tradicijskih kuća
 • Mjera 5. Uređenje pročelja