Udruga ˝Zamijenite nam tugu osmijehom˝ (skraćeno ZANTO) partner je na trogodišnjem programu Podrška razvoju udomiteljstva u Baranji, kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj programa je Projekt građanske demokratske inicijative – PGDI, a partneri na programu su: CZSS BM i udruga ZANTO.

Program je usmjeren na razvoj udomiteljstva u Baranji kroz promociju udomiteljstva i podršku udomiteljima u pružanju usluga putem informiranja, predavanja, okruglih stolova, psiho-socijalnih i kreativnih radionica te poduka u učenju.

Aktivnosti koje se provode usmjerene su na djecu i mlade, a to su:

  • psiho-socijalne radionice za djecu u riziku za razvoj i s problemima u ponašanju
  • kreativne radionice za djecu.
  • podrška udomljenoj djeci s poteškoćama u učenju
  • završno događanje – javna manifestacija

Udruga ZANTO osim trogodišnjeg programa provodi i dva projekta ˝Zajedno do cilj˝ (kojeg financira Općina Kneževi Vinogradi) i ˝Ostvarena želja˝ (kojeg financira Osječko-baranjske županija).