Studenti Pravnog fakulteta u Osijeku – članovi Pravne klinike OSIJEK PRO BONO pružati će besplatnu pravnu pomoć u vidu opće pravne informacije i pravnog savjeta u našem mjestu.

Pozivaju se svi građani koji smatraju da imaju pravni problem da dođu u prostorije Općine Kneževi Vinogradi u petak, 23. studenog u vremenu od 10,30-11,30h!