Kneževi parkovi  d.o.o. su domaćin predstavljanju projekta za Baranju financiranog sredstvima EU, a koji provodi udruga UPIT iz Osijeka. Projekt pruža mogućnost besplatne edukacije nezaposlenim osobama  za poslove u ugostiteljstvu.

Predstavljanje projekta održat će se u četvrtak 4. listopada 2018. s početkom u 10:00 sati u restoranu Panon na bazenima u Kneževim Vinogradima.

Više o samom programu:

Udruga paraplegičara  i  tetraplegičara  Osječko-baranjske  županije  je  korisnik  bespovratnih  sredstava  Europske  unije  iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020., Podrška socijalnom uključivanju  i zapošljavanju  marginaliziranih  skupina, za  financiranje  projekta  Nova  prilika  UP.02.1.1.06.0019.    čiji  je  cilj osposobljavanje marginaliziranih  nezaposlenih skupina građana za  zanimanja  u  ugostiteljstvu.

Na predstavljanje su pozvani svi potencijalni sudionici projekta gdje će dobiti detaljne informacije o projektu, programima koji će kroz njega biti provedeni i načinu uključivanja u projekt.

Za sudjelovanje se možete prijaviti e-mailom na adresu upit@upit-os.hr ili pozivom na tel.098 1894 315 najkasnije do srijede 3.10.2018. do 12:00 sati.

Broj sudionika je ograničen a sudjelovanje će biti definirano redosljedom dospjelih prijava.(Prvih 20 na svakoj lokaciji)

Sudionici mogu biti osobe mlađe od 29 godina koje traže posao dulje od 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina koje posao traže dulje od 12 mjeseci. Više detalja i informacija na samom predstavljanju.