Uprava za ceste Osječko-barasnjske županije obavještava da se zbog radova izvanrednog održavanja kolnika zatvara za sav promet lokalna cesta LC 44034 (Sokolovac-Jasenovac) od križanja prema Mirkovcu do križanja prema Tikvešu.

Cesta će biti zatvorena od 19. do 21. lipnja 2018. godine od 07,00 do 19,00 sati.

Obilazni pravac je preko Luga i Suze.