Općina Kneževi Vinogradi zaprimila je Odluku o prihvatljivosti od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kojom se Općini utvrđuje najviši iznos bespovratne potpore u iznosu od 223.500,00 kuna za ulaganje u izradu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi.

Općina Kneževi Vinogradi podnijela je u srpnju 2017. godine Zahtjev za potporu putem 2. natječaja za Mjeru 07, Podmjere 7.1., tipa operacije 7.1.1. ˝Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave˝ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Korisnici ove operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova – od 5.000 -70.000 Eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, Strateškog razvojnog programa općine ili grada, Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija).