Obavještavaju se proizvođači voća da će tijekom kupališne sezone na SRC Kneževi Vinogradi (bazeni) biti postavljena dva štanda za prodaju
voća.

Ovim putem pozivaju se proizvođači voća zainteresirani za zakup štanda da svoj interes iskažu dostavom ponude za zakup štanda do petka
29.06.2018. do 14 sati u Upravu TD Kneževi parkovi d.o.o.

Zakup se nudi za srpanj i kolovoz 2018. Godine, a početna cijena je 250,00 kn za mjesec dana.

Rezultati natječaja će biti objavljeni 02.07.2018. poslije 12 sati na web stranici Općine Kneževi Vinogradi, na facebook stranici SRC, na
oglasnoj ploči TD Kneževi parkovi d.o.o.

Kriteriji za odabir:
1. Najviša cijena;
2. Zakup štanda na dva mjeseca;
3. Ukoliko bude više ponuda s istom cijenom prednost će imati
onaj ponuditelj koji je prije predao ponudu.

POZIV
PONUDA