Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.

Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015.-2020., usvojena je na 17. sjednici općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi 21. prosinca 2015. godine.

Strategijom razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015-2020, identificirani su problemi i potrebe te razvojni prioriteti svih društvenih i interesnih skupina: od javnog i privatnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, do civilnih udruga i stanovništva. Utvrđeni su i razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Kneževi Vinogradi, te razvojni projekti koji su smjernica za održivi razvoj Općine.

Razvojni ciljevi predviđeni Strategijom su:
• Konkurentno gospodarstvo kroz prioritete: stvaranje poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva, učinkovito gospodarenje infrastrukturnim resursima, poslovna suradnja i umrežavanje)
• Razvijena turistička ponuda kroz prioritete: razvoj turističke infrastrukture, razvoj posebnih oblika turizma
• Konkurentna poljoprivredna proizvodnja kroz prioritete: razvoj poljoprivredne infrastrukture, povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje
• Očuvan okoliš i visoka razina energetske učinkovitosti kroz prioritete: održivo gospodarenje energijom, zaštita prirode i očuvanje okoliša
• Visoka kvaliteta življenje u ruralnoj sredini kroz prioritete: razvoj ljudskih resursa, unapređenje rada javne uprave, unapređenje komunalne i prometne infrastrukture, unapređenje društvene
infrastrukture, unapređenje socijalne slike Općine, razvoj civilnog društva.

Strategija je financirana sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« u vrijednosti 53.750,00 kuna.

Prijavu i koordinaciju izrade strateškog dokumenta pripremila je Općina Kneževi Vinogradi u suradnji sa tvrtkom Modra nit d.o.o..

Strategija razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.

Revitalizacija Kulturnog centra Kneževi Vinogradi

IMG_0578Projektom ˝Revitalizacija kulturnog centra Kneževi Vinogradi˝ uređen je prostor dijela doma kulture, poznatiji kao bivši disko klub – koji je donedavno bio devastiran i zapušten. Sastoji se od dvije etaže – prizemnog i podrumskog dijela. Projektom se prostor prenamjenjuje u kulturni centar. Prizemni dio će se preurediti u web caffe i čitaonicu, a podrumski dio u galerijski prostor za umjetnička i kulturna događanja.

Cilj projekta je doprinos održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti i obnove  uz revitalizaciju dijela doma kulture Kneževi Vinogradi kroz podizanje razine socijalne uključenosti, zajedničko djelovanje i provedbu aktivnosti multikulturnog stanovništva zajednice.

Projekt je financiran sredstvima Općine Kneževi Vinogradi i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

Građevinski radovi započeli su u rujnu 2014. godine i završeni u ožujku 2015. godine.

Ukupna vrijednost investicije: 770.000,00 kuna

Podrška manjinskim zajednicama u očuvanju manjinskih jezika – u govoru i pismu

Zaštita manjina u jugoistočnoj EuropiProjekt ˝Podrška manjinskim zajednicama u očuvanju manjinskih jezika – u govoru i pismu˝ financiran je u sklopu zajedničkog projekta Europske Unije i Vijeća Europe ˝Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Europi˝.

Glavni cilj projekta je promoviranje jezika i kulturnog identiteta nacionalnih manjina Općine Kneževi Vinogradi, kroz prevođenje internet stranice Općine na manjinske jezike – mađarski, srpski i njemački te kroz aktivnosti u zaštiti kulture – stvaranjem baze podataka o raspoloživim knjigama na području Općine koje su u vlasništvu Vijeća nacionalnih manjina,  udruga i institucija.

Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci

Vrijednost projekta: 20.000,00 eura (10% sufinancira Općina)

GO GREEN – Cross-border Green Way development

Baranja Greenways

Projekt ˝GO GREEN – Cross-border Green Way development˝ financiran je sredstvima Europske Unije u sklopu programa IPA II CBC Mađarska – Hrvatska, a osmišljen je u cilju stvaranja ˝Zelenog puta˝, odnosno višenamjenske staze koja podržava pješačenje, jahanje, biciklizam i druge oblike kretanja bez motora, koji prelazi (nadmašuje) granice, a spaja gradove  Osijek i Pečuh.

(više…)

Rekonstrukcija dijela lokalne ceste L44010 – Ulica Svetozara Miletića Kneževi Vinogradi

Predstavlja rekonstrukciju dijela dionice lokalne ceste L44010 Kneževi – Vinogradi- Kamenac – Karanac u dijelu Ulice Svetozara Miletića Kneževi Vinogradi u dužini od 1.300 m.

Radove izvodi Gradnja d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost radova iznosi  5.190.000 kn.

Radove uz Općinu Kneževi Vinogradi financira Uprava za ceste Osječko-baranjske Županije u iznosu od 2.500.000 kuna.

Radovima je obuhvaćeno proširenje ceste, uređenje zatvorenog sustava oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa i biciklističkih staza, te uređenje javnih površina.

Rok za završetak radova je kraj 2014. godine.

 

Rekonstrukcija i modernizacija Doma kulture u Kneževim Vinogradima

Rekonstrukcija i modernizacija Doma kulture u Kneževim Vinogradima započela je nakon otkupa zgrade od PZ Kneževi Vinogradi u stečaju.

Izvoditelj radova je bila tvrtka Gradnja d.o.o. Osijek. Vrijednost radova iznosila je cca 1.800.000,00 kn.

Radovima je obuhvaćena rekonstrukcija dosadašnje kino sale i pomoćnih prostorija (sanitarnog čvora, ulaza i balkona).

Radove je osim Općine Kneževi Vinogradi sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 700.000,00 kn.

Wine tour

vinoteka u ZmajevcuProjekt ˝Wine Tour˝ financiran je sredstvima Europske Unije u sklopu programa IPA IIIC – Regionalna konkurentnost, a osmišljen je u cilju unaprjeđenja i razvoja vinskog turizma na području Osječko-baranjske županije.

Projekt je usmjeren na stvaranje novih i postojećih vinskih i kulturnih turističkih atrakcija kroz koje će turisti i domaće stanovništvo imati priliku upoznati se s tradicijom proizvodnje vina, te kušati izvrsna vrhunska vina s područja Osječko-baranjske županije, kao i drugom ponudom autohtonih proizvoda s područja turističko-vinskih cesta.

 

U sklopu projekta:

  • uređeno je 17,13 km vinskih cesta na području grada Belog Manastira, te općina Draž, Drenje, Erdut, Feričanci, Kneževi Vinogradi i Popovac;
  • uređene su četiri vinoteke u svakom od vinogorja Osječko-baranjske županije – u Dalju, Drenju, Zmajevcu i Feričancima, te jedna regionalna vinoteka u Osijeku
  • provedena je edukacija turističkih djelatnika, pružatelja usluga, malih i srednjih poduzetnika i ostalih razvojnih dionika o vinskom i kulturnim turizmu
  • provedene su aktivnosti promocije turističke destinacije i vinsko-turističke ponude; te umrežavanje vinara, pružatelja usluga i ostalih dionika.

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, a partneri na projektu su gradovi Osijek i Beli Manastir, općine Draž, Drenje, Erdut, Feričanci, Kneževi Vinogradi i Popovac, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Turistička zajednica Baranje, te Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.

Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci (ožujak 2012. – kolovoz 2013.)

Vrijednost projekta: 9.376.384,37 kuna

Izgradnja ceste Kotlina – Podolje

Izgradnja županijske ceste Kotlina-Podolje započela je u studenom 2010. godine i trajala je do 2012. godine. Izvođač radova bila je tvrtka Gravia d.o.o. iz Osijeka, a po projektu tvrtke Rencon d.o.o. iz Osijeka.

Zbog složenosti i konfiguracije terena izgradnja ove ceste dužine 2 810 metara i širine kolnika 5,5 metara, predstavljala je iznimno složen i zahtjevan građevinski zahvat, pri čemu je uređena površina s obje strane ceste i postavljena odvodnja kako bi se omogućilo sigurno prometovanje u svim klimatskim uvjetima.

Projekt je u cijelosti financirala Osječko-baranjska županija preko Županijske uprave za ceste u iznosu od 9,5 milijuna kuna.