Aktualna događanja u općini

Udruga ZANTO partner na programu ˝Podrška razvoju udomiteljstva u Baranji˝

Udruga ˝Zamijenite nam tugu osmijehom˝ (skraćeno ZANTO) partner je na trogodišnjem programu Podrška razvoju udomiteljstva u Baranji, kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj programa je Projekt građanske demokratske inicijative – PGDI, a partneri na programu su: CZSS BM i udruga ZANTO.

Program je usmjeren na razvoj udomiteljstva u Baranji kroz promociju udomiteljstva i podršku udomiteljima u pružanju usluga putem informiranja, predavanja, okruglih stolova, psiho-socijalnih i kreativnih radionica te poduka u učenju.

Aktivnosti koje se provode usmjerene su na djecu i mlade, a to su:

 • psiho-socijalne radionice za djecu u riziku za razvoj i s problemima u ponašanju
 • kreativne radionice za djecu.
 • podrška udomljenoj djeci s poteškoćama u učenju
 • završno događanje – javna manifestacija

Udruga ZANTO osim trogodišnjeg programa provodi i dva projekta ˝Zajedno do cilj˝ (kojeg financira Općina Kneževi Vinogradi) i ˝Ostvarena želja˝ (kojeg financira Osječko-baranjske županija).

 

Međunarodna likovna kolonije udruge Kvin-art

Likovna udruga Kvin-art organizirala je u subotu, 15. srpnja 2017. godine Međunarodnu likovnu koloniju na području pustare Jasenovac s ciljem podrške pustarama koje su u nestajanju.

Na koloniji je sudjelovalo 10 likovnih umjetnika koji su nesebično poklanjali svoje umjetničke vještine i znanja darujući umjetničke uratke-slike urađene u tehnikama ulja i akrila na platnu, tehnikom akvarela i suhog pastela a koje će biti izložene u lovačkoj kući lovačkog društva “Srndać” Kneževi Vinogradi.


Likovna udruga Kvin-art partner je na projektu ˝UKRI – umirovljenički kreativno-rekreativni inkubator˝ čiji je nositelj Matica umirovljenika Grada Belog Manastira a koji je financiran sredstvima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. LU Kvin-art pruža edukaciju na području likovne kulture i umjetnosti amaterskim slikarima Matice umirovljenika.

Fotografije: Matica umirovljenika GBM

Obavijest o odvozu otpadnog stakla

Obavještavamo kućanstva sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će se dana 15.07.2017. godine (subota) vršiti odvoz otpadnog stakla.

Mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija objavila je sedam Javnih poziva za dodjelu potpora iz poljoprivrede i ruralnog razvoja, a na koje se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva s područja Osječko-baranjske županije.

Objavljeni su sljedeći javni pozivi:

 1. Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima
 2. Javni poziv za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode
 3. Javni poziv za dodjelu potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
 4. Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda
 5. Javni poziv za dodjelu potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje
 6. Javni poziv za dodjelu potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda
 7. Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

Navedeni Javni pozivi otvoreni su od 20. ožujka 2017. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu, najkasnije do 1. prosinca 2017. godine, a za potporu manifestacije najkasnije do 15. prosinca 2017. godine.

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom obrascu. Obrazac zahtjeva, kao i drugi potrebni dokumenti mogu se podići u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama Županije www.obz.hr te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Trg Ante Starčevića 1/II, 31000 Osijek, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

OBAVIJEST

ÉRTESÍTÉS

Na području Općine Kneževi Vinogradi pušten u rad najveći sustav za navodnjavanje u Hrvatskoj

Na području Općine Kneževi Vinogradi, u srijedu 28. lipnja 2017. godine pušten je u rad sustav za natapanje “Baranja” iz lateralnog kanala Kneževi Vinogradi – Zmajevac. Riječ je o trenutačno najvećem sustavu za navodnjavanje u Hrvatskoj koji će vodom opskrbljivati čak 5.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i ukupne je vrijednosti 129 milijuna kuna. Puštanju u rad sustava za navodnjavanje nazočili su ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, načelnik Općine Kneževi Vinogradi Vedran Kramarić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te ostali načelnici i poljoprivrednici s područja uz sustav

Izgradnja sustava navodnjavanja Baranja provodila se u dvije faze. U prvoj fazi izgrađen je Lateralni kanal Kneževi Vinogradi-Zmajevac kao mješovita melioracijska građevina koja služi za potrebe melioracijske odvodnje za vrijeme velikih voda i navodnjavanja u sušnom razdoblju godine. Sastoji se od kanala dužine 12,3 km i reverzibilne crpne stanice kapaciteta 5 m3/s te 4 mosta za prelazak preko kanala do poljoprivrednih površina, 5 ustava za upuštanje vode u detaljnu kanalsku mrežu i 6 sifonskih propusta za prevođenje brdskih voda ispod kanala. Tijekom vegetacijskog razdoblja voda se zahvatom iz Dunava i putem Lateralnog kanala upušta u kanalsku mrežu te na taj način u sušnom razdoblju omogućava navodnjavanje dijela područja Dunavskog rita. Investitor su Hrvatske vode, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 105 milijuna kuna u što su Hrvatske vode uložile 86% svojih sredstava dok je Ministarstvo poljoprivrede sufinanciralo izgradnju s 14%.

Izgradnja druge faze započela je 2015. godine, a odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju postojeće kanalske mreže za melioracijsku odvodnju u sklopu koje je izgrađena 41 regulacijska građevina (ustava) za regulaciju razine vode u otvorenoj kanalskoj mreži. Na taj način sustav navodnjavanja Baranja će vodom opskrbljivati čak 5.000 hektara poljoprivrednog zemljišta čiji su krajnji korisnici brojni poljoprivredni proizvođači na tom području. Osim navedenih ustava, kao osnovnih građevina sustava, projektom je predviđeno i izvedeno uređenje odnosno prilagodba postojeće kanalske mreže optimalnom funkcioniranju za namjenu odvodnje i navodnjavanja, a upravo ta njegova dvostruka funkcija je i najveća vrijednost cjelokupnog izgrađenog sustava.

Ukupna vrijednost investicije druge faze je 24 milijuna kuna, a financirala se putem državnog proračuna preko Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 48 %, Hrvatskih voda 34 % i Osječko – baranjske županije 18 %. Ovime je sustav navodnjavanja u potpunosti dovršen čime je omogućeno korištenje dunavskih voda za potrebe navodnjavanja.

Nakon pokretanja rada sustava za navodnjavanje, u Kneževim Vinogradima je održan sastanak s poljoprivrednicima i načelnicima općina, gdje su ministri i župan Osječko-baranjske županije odgovorili na pitanja vezana uz nove sustave navodnjavanja, način rada te mogućnost priključka.

Izvor: Voda.hr

Rusko kulturno ljeto: Radionice za djecu

Baranjsko – rusko  društvo  prijateljstva u sklopu projekta «Rusko kulturno ljeto» organizira ruske radionice za djecu Upoznajmo Rusiju kroz bajku, pjesmu, ples, dječje igre svakog četvrtka u srpnju (6.7., 13.7., 20.7., 27.7.) od 10.00 – 12.00 sati u Domu kulture u Kneževim Vinogradima.

 

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 (u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose  Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje.
Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali  ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Upis djece u dječji vrtić Zeko

Taekwondo klub Kneževi Vinogradi sudjelovao na turniru ˝Karlovac open 2017˝ i ˝Mala olimpijada Karlovac 2017˝

Taekwondo klub Kneževi Vinogradi sudjelovao je 27. svibnja 2017. godine na turniru ˝Karlovac open 2017˝ i ˝Mala olimpijada Karlovac 2017˝. Na međunarodnom turniru je sudjelovalo 78 klubova iz Slovenije, Mađarske, Slovačke, Finske, Italije, Luksemburga, Belgije, Srbije, BIH, Crne Gore, Austrije, Irana, Malte, Češke, Rumunjske, Indije, SAD-a i Hrvatske sa skoro 900 natjecatelja u svim kategorijama.

Taekwondo klub Kneževi Vinogradi je u ukupnom poretku osvojio prvo mjesto, prvo ekipno mjesto u KICK-u  (od 39 ekipa iz 9 zemalja). Osim toga iz Taekwondo kluba Kneževi Vinogradi dolazi i najbolji mali olimpijac ˝B˝ (2011.-2012. god.)

Sa ukupno 14 medalja (od toga 9 zlatnih, 4 srebra i 1 bronca) Taekwondo klub Kneževi Vinogradi i 106 ukupno osvojenih bodova se plasirao na prvo mjesto, dok je drugoplasirani TKD Karlovac imao 56 bodova i trećeplasirani TKD LJubija iz Prijedora (BiH) 48 bodova.

U KICK-u medalje su osvojili:

ZLATO- Matej Horvat, Leon Bosijak, Lucija Damjanov, Karla Marinović, Arnalda Lovaš i Borna Čikojević.

SREBRO- Luka Damjanov i Patricija Ilić

U BORBAMA medalje osvajaju:

ZLATO- Ana Tufeković, Matej Horvat i Borna Čikojević,

SREBRO- Andrej Zundanović i Luka Damjanov

BRONCU- Dorian Ilić

OŠ Zmajevac osvojila je drugo mjesto u natjecanju ˝Krovove na sunce˝

Osnovna škola Zmajevac osvojila je drugo mjesto na natjecanju ˝Krovove na sunce˝ koji je organiziran od strane Greenpeace Hrvatska.

Krovove na sunce je računalna igra i natjecanje za osnovne škole koje je započelo 08. ožujka 2017. i završilo 14. travnja 2017.. Cilj igre bio je označiti što više krovova diljem zemlje čime se automatski računao njihov solarni energetski potencijal. U igrici se pomoću Google karata mogao označiti bilo koji krov u Hrvatskoj, pod uvjetom da je dobro vidljiv na karti. Igrači su prolazili kroz edukativne misije: primjerice, morali su označiti određen broj krovova u rodnom kraju Nikole Tesle ili na najsunčanijem hrvatskom otoku.

Na natjecanju su sudjelovale 72 škole, sudjelovalo je preko 3000 učenika, označeno je preko 250,000 krovova, na kojima se može proizvesti 7.846 Gwh električne energije, što je više od ukupnog hrvatskog uvoza električne energije 2015. godine. Učenici su pokazali da Hrvatska ima ogroman solarni potencijal i želimo da on postane stvarnost, poručuju organizatori.

Osnovna škola Zmajevac osvojila je drugo mjesto iza prvoplasirane OŠ Jože Šurana iz Višnjana te ispred OŠ Ksavera Šandora Gjalskog iz Zaboka.

Najbolji igrač prema solarnim bodovima i broju označenih krovova je Zoltan Palinkaš – učenik sedmog razreda iz područne škole Novi Bezdan koji je u izuzetno napetoj završnici vlastoručno označio 7.205 krovova. Dodjela nagrada održana je 10. svibnja 2017. godine u Višnjanu, na kojoj su ispred OŠ Zmajevac sudjelovali  mentor Danijel Akerman i učenik Zoltan Palinkaš.

Kratki video o projektu možete pogledati OVDJE.

1 2 3 4 14