Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka pružanja energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Općine Kn. Vinogradi

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (08.03.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti pružanja energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Općine Kneževi Vinogradi.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i glavni projekt, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 07.03.2017. do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-pruzanje-energetske-usluge-u-svrhu-poboljsanja-energetske-ucinkovitosti-javne-rasvjete/

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka javne nabave rekonstrukcija ulice Petefi Šandora u Kneževim Vinogradima

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (24.02.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukciju ulice Petefi Šandora u Kneževim Vinogradima.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte, te molimo

zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 24.02.2017. do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-rekonstrukcija-ulice-petefi-sandora-u-knezevim-vinogradima/.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka javne nabave rekonstrukcija olimpijskog i dječjeg bazena u Kneževim Vinogradima

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (22.02.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukcija olimpijskog i dječjeg bazena u Kn.Vinogradima.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 21.02.2017. godine do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu

elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-rekonstrukcija-olimpijskog-i-djecjeg-bazena-u-kn-vinogradima/.

1 2