JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta – parcele u Zmajevcu

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine (Službeni glasnik 7/09, 4/12), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta – parcele u Zmajevcu

 Članak 1.

Predmet Javnog natječaja je prodaja građevinskog zemljišta parcele upisane kao kč.br. 2203 u k.o. Zmajevac I,  površine 722 m2, koja se prodaje u viđenom stanju, s namjenom privođenja stambenoj namjeni i uređenjem kao okućnice. (više…)

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji  poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi raspisuje:

 JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

I.

Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i to:

  1. poslovni prostor u Kneževim Vinogradima, Glavna 84. – kiosk – veći
  • površine 18,00 m2, koji se sastoji od jednog prostora, pregrađenog gips zidom bez sanitarnog čvora.
  • prostor se daje u najam s namjenom: Uredi (financ.instituc., knjigov.servisi i sl.) s prioritetnim zapošljavanjem pod istim uvjetima osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi;
  • prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju, a uz mogućnost priznavanja troškova sanacijskog uređenja, koji povećava vrijednosti poslovnog prostora;
  • rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
  • početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 162,00 kuna.

(više…)

OTVORENI POZIV za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – PPRZ Kn.Vinogradi

Predmet otvorenog poziva je prodaja određenog i u grafičkom prikazu Idejnog uređenja Poslovno-poduzetničke i rekreativne zone Kneževi Vinogradi – PPRZ iskazanog građevinskog zemljišta na području Poslovno-poduzetničke i rekreativne zone Kneževi Vinogradi – PPRZ, a radi izgradnje proizvodnih, poslovnih, ugostiteljsko-trgovačkih i rekreativnih kapaciteta suglasno određenjima Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi i Urbanističkom planu uređenja rekreativnog centra Kneževi Vinogradi. (više…)

NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno

Općinski načelnik raspisao je dana 09.05.2016. godine NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je građevinsko i drugo zemljište, koje se koristi kao poljoprivredno do privođenja prostorno-planskoj namjeni. Popis čestica nalazi se u privitku natječaja. (više…)

JAVNI POZIV za prijem volontera-vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi na temelju članka 4. Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju javnog poziva za prijem volontera-vježbenika u JUO Općine Kneževi Vinogradi od 25.02.2016. godine, objavljuje JAVNI POZIV za prijem volontera-vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi u svrhu osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. (više…)

Javni natječaj za zakup zemljišta u sastavu groblja na području Općine Kneževi Vinogradi koja se u planovima ne koristi kao groblje

KNEŽEVI PARKOVI D.O.O.

Dana 31. listopada 2015. godine objavljen je Javni natječaj za zakup zemljišta u sastavu groblja na području Općine Kneževi Vinogradi koja se u planovima ne koristi kao groblje.

U nastavku se nalaze tekst Javnog natječaja te popis čestica obuhvaćenih ovim natječajem.

Javni natječaj za zakup zemljišta u sastavu groblja na području Općine Kneževi Vinogradi koja se u planovima ne koristi kao groblje

Popis čestica

 

1 2 3