Uskrsnica za umirovljenike i korisnike socijalne pomoći

Obavještavaju se stanovnici Općine Kneževi Vinogradi o isplati jednokratne pomoći (uskrsnice). Uskrsnice će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna, u utorak 11.04.2017. godine i to:

umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.100,00 kuna mjesečno, kao i
● korisnicima socijalnih pomoći čija mjesečna pomoć u obitelji ne prelazi 1.100,00 kuna.

(više…)

Obavijest o isplati božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kn. Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi i ove godine dodjeljuje božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženom stanovništvu – domaćinstvima sa područja Općine Kneževi Vinogradi.

Božićnica će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna:

 • Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.100,00 (tisuću sto) kuna mjesečno, kao i
 • Korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.100,00 (tisuću sto) kuna.

Visina mirovine odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom (odrezak o visini posljednje mirovine odnosno pomoći) i uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a. (više…)

Obavijest: Podjela paketića za djecu

Obavještavamo Vas da će Općina Kneževi Vinogradi dijeliti pakete za djecu u dobi od 1 do 7 godina koja ne idu u vrtić.

Za paket se možete javiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u Općini Kneževi Vinogradi ili na broj telefona 730-938, do 15.12.2016. godine. (četvrtak).

Molimo Vas da nam dostavite ime djeteta i broj telefona na koji ćemo javiti točno mjesto i vrijeme gdje će se odvijati podjela paketa. (više…)

Obavijest o prijavi za sudjelovanju na projektu: Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći

U tijeku je provedba projekta „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, te se ovim putem pozivaju sve socijalno ugrožene obitelji sa područja Općine Kneževi Vinogradi, da se prijave za sudjelovanje u projektu, u sklopu kojega će dobivati pomoć u obliku paketa prehrane i osobne higijene.

Prijave traju do 08.12.2016. godine (četvrtak). (više…)

Obavijest o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 26.11.2016. godine do kraja veljače 2017. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja. Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava. (više…)

Obavijest o sufinanciranju školskih udžbenika

Obavještavaju se roditelji i djeca s područja Općine Kneževi Vinogradi da je Općina Kneževi Vinogradi donijela Odluku o sufinanciranju školskih udžbenika.

Kao i svake godine udžbenici će se sufinancirat za učenike osnovnih i srednjih škola, i to za djecu u čijoj obitelji s područja Općine Kneževi Vinogradi ima troje i više djece obuhvaćenih programom redovnog školovanja (osnovna, srednja škola i fakultet) u iznosu od 400,00 kuna po djetetu.

Zahtjevi se podnose do 16.09.2016. godine u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi svakim danom od 07,00 do 15,00 sati, na propisanom obrascu kojeg možete podići u prostorijama Općine ili preuzeti OVDJE.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • Preslik osobne iskaznice jednog roditelja (podnositelj)
 • Potvrdu škole o upisu djece u školsku godinu 2016./2017., ili potvrdu fakulteta (ukoliko neko dijete pohađa fakultet)
 • Presliku žiro/tekućg računa

(više…)

Obavijest kućanstvima – vlasnicima i korisnicima stambenih i poslovnih objekata

Obavještavaju se kućanstva – vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata:

 • uz državnu cestu (D212): Ulica Glavna u Kneževim Vinogradima, Ulica Maršala Tita u Suzi i Zmajevcu,
 • uz županijsku cestu (Ž4037): Ulica Svetozara Miletića u Kneževim
 • te nerazvrstane ceste – Ulica Moše Pijade i Ulica Mihajla Klajna u Kneževim

ispred čijih je objekata prilikom rekonstrukcije cesta uređena odvodnja oborinskih voda najvećim dijelom ZATVORENIM SUSTAVOM:

 • Da su za prihvat oborinske vode izrađeni šahtovi (s rešetkama) na propisanoj udaljenosti koji su povezani rigolima, a čiji je isključiv zadatak prikupljanje oborinske vode nastale uslijed oborina.

Kako bi cijeli sustav mogao funkcionirati nužnost je da svi šahtovi i rešetke budu uredni bez lišća, trave, smeća i sl.

Međutim, kako ne bi došlo do nesagledivih posljedica, naročito u ljetnom periodu, kad su česte velike količine oborina u kratkom periodu (pljuskovi), MOLE se svi vlasnici/korisnici stambenih/poslovnih objekata da radi svog interesa i zaštite svojih objekata DRŽE RIGOLICE, ŠAHTOVE I SLIVNIKE U ČISTOM I UREDNOM STANJU.

Općinski djelatnici periodično pregledavaju cijeli sustav, međutim kako do začepljenja dođe uglavnom nanosima lišća, trave i sl. iz dvorišta stambenih objekata, o istome brigu trebaju da vode vlasnici tih objekata, kako ne bi došlo do onečišćenja.

Temeljem navedenog još jednom ukazujemo i molimo za blagovremeno čišćenje slivnika i rigolica, kako jednom većom kišom ne bi došlo do potopljavanja objekata uz

Napominjemo da je sustav oborinske odvodnje relativno nov i čist, te ga nije teško dalje držati u urednom i ispravnom stanju.

Ukoliko uočite da u sustavu postoje veći problemi začepljenja, molimo da nas blagovremeno obavijestite kako bismo zajedno problem mogli riješiti.

Obavijest: Pomoć za troškove ogrjeva

Obavještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu da mogu predati zahtjeve za priznavanje prava na troškove ogrjeva.

Zahtjevi se mogu predati od 27.06.2016. godine do 01.10.2016godine u Općini Kneževi Vinogradi svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Potrebni dokumenti:

 • Rješenje Centra za socijalnu skrb sa kojim se priznaje zajamčena minimalna naknada;
 • Osobna iskaznica.

(više…)

Obavijest o zabrani spaljivanja suhe trave, slame, strništa i ostalih lako zapaljivih tvari

Temeljem Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih tvari na poljoprivrednim i drugim površinama (Sl. glasnik Općine Kneževi Vinogradi br 5/99) zabranjuje se spaljivanje suhe trave, slame, strništa i ostalih lako zapaljivih tvari u periodu od 15.06.2016. godine do 15.09.2016. godine.

Nepridržavanje navedenog bit će kažnjivo po odredbama propisa protupožarne zaštite.

Obavijest

Értesítés

Uskrsnica za umirovljenike i korisnike socijalne pomoći

Obaviještavaju se stanovnici Općine Kneževi Vinogradi o isplati jednokratne pomoći (uskrsnice).

Uskrsnice će se isplaćivati 23.03.2016. godine (srijeda) u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna i to:

 • umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.100,00 kuna mjesečno
 • korisnicima socijalnih pomoći čija mjesečna pomoć u obitelji ne prelazi 1.100,00 kuna.

(više…)

Obavijest vlasnicima kuća za odmor

Obavještavaju se pravne i fizičke osobe koje na području Općine Kneževi Vinogradi imaju kuće za odmor, da su temeljem čl.11. i čl.13. Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi (Sl. glasnik br. 6/06, 8/09 i 2/11) dužni najkasnije do 15. travnja 2016. godine ili u roku od 15 dana od kada je nastala promjena Poreznoj upravi, Ispostava Beli Manastir ili JUO Općine Kneževi Vinogradi dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se ti objekti nalaze, o korisnoj površini tog objekta, te druge podatke potrebite kako bi mogli izvršiti razrez i naplatu poreza.

Obavijest

Obavijest – HU

Prijava komunalnih problema putem aplikacije CITYHUB

Općina Kneževi Vinogradi pokrenula je u suradnji s tvrtkom BetaWare d.o.o. projekt CityHub za prijavu komunalnih problema. Pomoću aplikacije građani mogu fotografirati nepropisno odloženo smeće, oštećenja komunalne opreme i igrališta, rupe na cesti i druge nepravilnosti te ih prijaviti administratoru. Nakon prijave problema administrator obrađuje svaku prijavu, kategorizira ju i prosljeđuje nadležnim osobama za njihovo rješavanje – u što kraćem vremenskom roku. (više…)

Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi još jednom podsjeća aktivne korisnike naknade za stanovanje, koji to nisu još učinili, da su u obvezi do 31.01.2016.godine dostaviti uvjerenje Centra za socijalnu skrb o korištenju prava zajamčene minimalne naknade, kako bi se isplata naknade nastavila u 2016.godini.

S obzirom da je 31.01.2016. nedjelja, uvjerenje se može dostaviti i 01.02.2016.

Ukoliko korisnici ne dostave navedeno uvjerenje, daljnja isplata će biti obustavljena, a novi zahtjev bit će moguće podnijeti tek za 3 mjeseca.

Obavijest o promjeni žiro-računa Općine Kn. Vinogradi

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Kneževi Vinogradi promijenila broj žiro računa. Od dana 01.01.2016. godine novi broj žiro računa (IBAN) Općine Kneževi Vinogradi glasi: HR8424070001819500000 kod OTP banka d.d. Hrvatska.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća obratite se na broj telefona Općine Kneževi Vinogradi: 031/730-938.

Božićnica za umirovljenike i socijalno-ugrožene osobe

Općina Kneževi Vinogradi i ove godine dodjeljuje božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi.

Božićnica će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna:

 • Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.100,00 (tisuću sto) kuna mjesečno, kao i
 • Korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.100,00 (tisuću sto) kuna.

(više…)

OBAVIJEST o zbrinjavanju animalnog otpada

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 15.11.2015. do kraja veljače 2016. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja. Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava.

Obavijest

Értesités

1 2