7. Sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

7. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 20.03.2018. godine (UTORAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

D N E V N I  R E D

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje  Zapisnika sa 6. sjednice vijeća

1. Donošenje Zaključaka o prihvaćanju izvješća za 2017. godinu:
– Donošenje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini;
– Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini;
– Donošenje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini;
– Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu;
– Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini;
– Donošenje izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini;
– Donošenje izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini na području Općine Kneževi Vinogradi;
– Donošenje Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;
– Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za utvrđivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;

2. Donošenje Odluke o izmjeni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu – I. Izmjena (Opći dio, Posebni dio, Plan razvojnih programa);
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstva ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa pomoći obrazovanju u 2018. godini;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenja Zaključka o dopuni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018. godini.

3. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
4. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
5. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi (cjelokupni tekst se nalazi na CD-u koji se nalazi u privitku poziva);
6. Donošenje Odluke o provođenju javne nabave:
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora za izradu IV. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kneževi Vinogradi;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u Kn. Vinogradima i Karancu;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora za opločenje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za opremanje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju ceste od kružnog toka do ulice M. Pijade, te u produžetku izgradnja ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kn. Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave za postavljanje reflektora na nogometnom igralištu u Karancu;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave male vrijednosti za izgradnju tobogana uz olimpijski bazen u Kn. Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom tobogana uz Olimpijski bazen u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave male vrijednosti za izgradnju reciklažnog dvorišta u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave male vrijednosti za opremanje reciklažnog dvorišta u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanje suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta;
7. Razno.

6. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

6. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 12.02.2018. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., Kneževi Vinogradi.

D N E V N I R E D

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice vijeća
1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi;
3. Razno.

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

5. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 31.01.2018. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.  (više…)

3. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica Općinskog vijeća saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 14. rujna 2017.godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.  (više…)

2. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica

Općinskog vijeća saziva 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 29.lipnja 2017.godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

(više…)

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (˝Narodne novine˝ broj 144/12 i 121/16) i Odluke Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-15 od 25. svibnja 2017. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji saziva

  1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

za 08. lipnja (četvrtak) 2017. godine u 18,00 sati u Kneževim Vinogradima, Hrvatske Republike 3 – Vijećnica Općine Kneževi Vinogradi, a za koju se utvrđuje sljedeći DNEVNI RED:  (više…)

1 2