3. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica Općinskog vijeća saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 14. rujna 2017.godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna od 01.01.2017. do 30.06.2017.  (Odluka)
2. Donošenje izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. – III. (Proračun – III. izmjena, OdlukaObrazloženje)
3. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
4. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
5. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020.
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
9. Razno

 

2. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica

Općinskog vijeća saziva 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 29.lipnja 2017.godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

(više…)

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (˝Narodne novine˝ broj 144/12 i 121/16) i Odluke Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-15 od 25. svibnja 2017. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji saziva

  1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

za 08. lipnja (četvrtak) 2017. godine u 18,00 sati u Kneževim Vinogradima, Hrvatske Republike 3 – Vijećnica Općine Kneževi Vinogradi, a za koju se utvrđuje sljedeći DNEVNI RED:  (više…)

1 2