Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi

Općinski načelnik Vedran Kramarić ugostio je dana 19. siječnja 2018. godine u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi Ministra zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislava Ćorića i tom prigodom potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta.

Vrijednost projekta iznosi 1.898.562,50 kuna, a koje se s 85 % bespovratnih sredstava financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Potpisom ovog ugovora Općina Kneževi Vinogradi prva je u Baranji i peta u Osječko-baranjskoj Županiji koja dobija suvremeno reciklažno dvorište po svim standardima, a kojim se misle riješiti svi gorući problemi u zaštiti okoliša na ovom području. Izgrađenim reciklažnim dvorištem stanovnicima Općine Kneževi Vinogradi omogućit će se besplatno odlaganje svih vrsta otpada te nova zapošljavanja.

Rok za podnošenje novih i nadopunu postojećih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u 2018. godini

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, podsjeća da se u razdoblju od 1. siječnja 2018. godine do 15. veljače 2018. godine, mogu podnositi novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, kao i nadopunjavati postojeći zahtjevi, sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br. 86/0857/1151A/13148/1376/14147/14 i 18/15).

Novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje, nadopune postojećih zahtjeva objavljenih na listama prvenstva za 2017. godinu, kao i predaja novih te nadopune postojećih zahtjeva bivših nositelja stanarskih prava čiji se zahtjevi sukladno Zakonu ne objavljuju na listama prvenstva, predaju se u urede državne uprave u nadležnim županijama, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, ovisno o gradu ili općini gdje se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje.

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje s lista prvenstva za 2017. godinu, o kojima nije odlučeno o pravu na stambeno zbrinjavanje rješenjem ureda državne uprave u županijama, prenose se na listu prvenstva za 2018. godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, br. 30/14 i 115/16).

Liste prvenstva u 2018. godini bit će objavljene najkasnije do 30. ožujka 2018. godine na internetskim stranicama ureda državne uprave u županijama kao i na njihovim oglasnim pločama. Na objavljene liste prvenstva, podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje imaju pravo prigovora u predviđenom roku od petnaest dana od dana objave liste prvenstva.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 15. svibnja 2018. godine.

Informacije o sjedištima i kontaktima ureda državne uprave u županijama i upravnog tijela Grada Zagreba, možete pronaći na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje: www.sduosz.hr

Izvor: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Odobren projekt izgradnje nerazvrstane ceste u Kneževim Vinogradima vrijedan 5,8 milijuna kuna

Općini Kneževi Vinogradi odobren je projekt izgradnje ceste od kružnog toka do ulice Moše Pijade, te u produžetku izgradnja ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kneževim Vinogradima, koji je prijavljen na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za operaciju 7.2.2. ˝Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta˝ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Iznos potpore iznosi do najviše 5.708.963,80 kuna financirano iz fondova EU i sredstava Republike Hrvatske.

Cilj projekta je poboljšanje životnih i radnih uvjeta stanovnika, gospodarstvenika i posjetitelja Općine Kn. Vinogradi. Planirane aktivnosti realizirat će se unutar 18 mjeseci od potpisa ugovora.

Kroz navedeni natječaj odobreno je 214 projekata rekonstrukcije ili izgradnje nerazvrstaniih cesta na području Republike Hrvatske. Više na stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

 

Općini Kneževi Vinogradi odobreno 1,6 milijuna kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je financiranje projektnog prijedloga Općine Kneževi Vinogradi “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi”.

Projekt je prijavljen u listopadu 2017. godine te je sukladno pravilima dodijele bespovratnih sredstava, prošao III faze ocjenjivanja koje je morao zadovoljiti kako bi bio odobren za financiranje. Odluka o financiranju projekta donesena je 28. prosinca 2017. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.898.562,50 kn, a budući da stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85%, Odlukom je odobreno sufinanciranje u iznosu od 1.613.778,12 kn.

Projekt se sastoji od aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, a njegovom uspostavom mještani Općine Kn. Vinogradi će bez naknade moći odlagati različite vrste otpada koje su izdvojene iz kućnog komunalnog otpada.

Reciklažno dvorište biti će namijenjeno za: dopremu, razvrstavanje, predobradu i privremeno korištenje: neopasnog otpada (papir, karton, drvo, plastika, guma metal, stiropor, odjeća, obuća i sl.), problematičnog otpada (mineralna ulja, jestiva otpadna ulja, zauljena ambalaža, akumulatori i baterija, stari lijekovi i kemikalije, fluoroscentne cijevi, EE otpad, azbestni otpad i sl.), ostale vrste problematičnog otpada (otapala, kiseline, lužine, pesticidi, citotoksici i citostatici, odbačena oprema koia sadrži klororofluougljike, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari i sl.) te za prešanje papira i recikliranje i privremeno skladištenje građevinskog otpada

Kako bi mještani Općine Kn. Vinogradi imali sve pravovremene i relevantne informacije, u sklopu projekta će se provesti niz informativno-edukativnih aktivnosti (predavanja, radionice za djecu) s ciljem što boljeg upoznavanja sa održivim gospodarenjem otpadom i podizanjem razine svijesti o potrebi i postojanju infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada kako bi u konačnici svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli učinkovitijem gospodarenju otpadom.

Svrha izgradnje reciklažnog dvorišta je pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu te na taj način doprinijeti očuvanju bogatstva prirodnih resursa koji nas okružuju.

Osječko-baranjska županija sufinancirala izgradnju i sanaciju otresnica na području Općine Kneževi Vinogradi

Osječko-baranjska županija odobrila je potporu za izgradnju i sanaciju otresnica na području Općine Kneževi Vinogradi kroz Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje ruralnog prostora na području Osječko-baranjske županije.

Radovi na otresnicama su izvršeni tijekom 2016. godine u Kneževim Vinogradima i uz cestu prema naselju Kotlina te u Zmajevcu (Vašarište). Kroz navedeno ulaganje sanirano je i izgrađeno preko 400 metara otresnica.

Vrijednost izvršenih radova iznosi gotovo 250.000,00 kuna, a potpora Županije iznosi 120.000,00 kuna.

Navedene otresnice iznimno su važne ne samo za poljoprivrednike, već i za sve sudionike u prometu jer sprječavaju nanošenje blata na cestu s poljoprivredne mehanizacije, a samim time se smanjuje i veliki rizik zbog opasnosti od nezgoda.

 

Taekwondo klub Kneževi Vinogradi sudjelovao na 6. Vukovar kid open-u

Taekwondo klub Kneževi Vinogradi sudjelovao je na 6. Vukovar kid open-u, koji se održao 25. studenoga 2017. godine u Vukovaru.

Osvojeno je ekipno 2. mjesto u KICK-u i Kids borbi, 12 medalja (5 zlata, 4 srebra, 3 bronce i 3 pojedinačna pehara za najboljeg pojedinca) i 5 utješnih za sudjelovanje.

Rezultati:

  • Borna Čikojević – 2 zlata + pehar
  • Karla Marinović – 2 zlata + pehar
  • Matej Horvat – 1 zlato + pehar + utješna
  • Andrej Zundanović – 2 srebra
  • Ana Tufeković – 2 srebra
  • Luka Damjanov – 2 bronce
  • Nebojša Vekić – 1 bronca + utješna
  • Lucija Damjanov – 2 utješne
  • Marinela Fehir – utješna

Taekwondo klub Kneževi Vinogradi u ovoj godini osvaja 8 ekipnih pehara, 5 zlatnih i 3 srebrna te 7 pojedinačnih pehara za najbolje pojedince turnira i 94 medalje (34 zlata, 23 srebra, 25 bronci i 12 utješnih).

Edukacija: Ekoturistička kvalifikacija

Održana druga likovna kolonija u Kneževim Vinogradima

Dana 18. i 19. studenoga 2017. godine, SKD Prosvjeta pododbor Kneževi Vinogradi je u prostoru Doma Kulture Kneževi Vinogradi po drugi put organizirao likovnu koloniju.

Ove godine je na koloniji sudjelovalo ukupno 14 slikara (od toga tri maloljetnika) iz Baranje, Slavonije i RS Srbije. Tijekom dvodnevnog druženja i rada slikarima je osiguran materijal (boje i platna) i prehrana uz osvježavajuće napitke i domaće kolače koje su pripremile članice i simpatizeri SKD Prosvjeta.

Tema kolonije je bila slobodna – po izboru svakog slikara. Na nekoliko radova su bili prepoznatljivi motivi  naselja Kneževi Vinogradi.

Na kraju drugog dana likovne kolonije, otvorena je izložba tako da su svi radovi izloženi na posebnim postoljima. Izložba je okupila veći broj ljubitelja slikarstva koji su se u ugodnoj atmosferi družili sa slikarima i organizatorima.

Predsjednica SKD Prosvjeta pododbora Kneževi Vinogradi gospođa Svetlana Šmrčković i tajnica gospođa Milena Tomić, dodijelile su svim slikarima sudionicima kolonije zahvalnice i prigodne poklone. Likovna kolonija je pobudila  veliki interes lokalnog stanovništva i internacionalizirana učešćem slikara iz Sombora i Sivca, pored domaćih slikara iz Baranje i Slavonije.

Kratak video zapis sa kolonije se može videti na linku: https://www.youtube.com/watch?v=o4MYx668d90.

Započela rekonstrukcija dionice državne ceste DC212 od Kneževih Vinograda do državne ceste DC7

Započela je rekonstrukcija državne ceste DC212, od Kneževih Vinograda do državne ceste DC7, točnije do križanja prema Belom Manastiru i Osijeku.

Riječ je o investiciji Hrvatskih cesta, a vrijednost se procjenjuje na 16 milijuna kuna. Radovi na rekonstrukcjiji obuhvaćaju sanaciju i proširenje kolnika na 6,6 metara te izgradnju kružnih tokova i rekonstrukciju jednog postojećeg. Novi kružni tok će biti izgrađen kod skretanja prema Karancu, a rekonstruiran će biti kružni tok u samom naselju Kneževi Vinogradi (kod starog beljskog podruma).

Ukupna dužina dionice koja će biti rekonstruirana je 6,5 kilometara, a rok za izgradnju je ljeto sljedeće godine.

 

Uređeno odmorište za cikloturiste i izletište u Kneževim Vinogradima

Početkom listopada završeni su radovi na uređenju i opremanju odmorišta za cikloturiste ˝BIKE&WALK˝ i izletišta u sklopu sportsko rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi na području oko ribnjaka. Uređenje odmorišta za cikloturiste i izletišta je realizirano kroz dvije faze.

Prva faza podrazumijevala je izgradnju pješačko-rekreacijske staze s donje strane ribnjaka u duljini cca 350 metara. Druga faza se odnosila na uređenje, odnosno postavljanje potrebne opreme za odmor biciklista (sjenice, klupe, solarne pametne klupe, stalci za bicikle, komunalna oprema) i informiranje cikloturista (informacijske ploče) kao i samoposlužni servis za bicikle. Općina Kneževi Vinogradi je navedeni projekt provela uz potporu Osječko-baranjske županije (izgradnja pješačke staze) te Ministarstva turizma RH (opremanje odmorišta za cikloturiste).

Cilj projekta je unapređenje turističke kvalitete i turističkih sadržaja Općine Kneževi Vinogradi, kroz razvoj turističke i biciklističke infrastrukture te stavljanje u turističku funkciju javan sadržaj i infrastrukturu. Realizacijom projekta unaprijeđena je turistička ponuda, što će se pozitivno odraziti i na turističke dionike sa područja općine (smještajni kapaciteti, ugostitelji, OPG-ovi).

Nakon uređenja, na odmorište su postavljena pravila ponašanja za sve posjetitelje kako bi prostor ostao neoštećen, uredan i čist te u svojoj funkciji bio dostupan svima.

Tvrtka Kneževi parkovi d.o.o., koja upravlja navedenim prostorom, trenutno provodi projekt sa Hrvatskom turističkom zajednicom u sklopu kojeg se nabavljaju dodatni zanimljivi sadržaji: kanui sa potrebnom dodatnom opremom, zorbing lopte, sprave za vježbanje, ležaljke za odmaranje, šator i šank za buduća vanjska događanja koja će se organizirati na ovom prostoru.

Pravila ponašanja na odmorištu za cikloturiste i izletištu

1 2 3 4 5 19