VAŽNA OBAVIJEST O NAČINU IZDAVANJA PROPUSNICA

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
Kn.Vinogradi, 02.04.2020.

VAŽNA OBAVIJEST
STANOVNICIMA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
O NAČINU IZDAVANJA PROPUSNICA
OD 06.TRAVNJA 2020.

Sukladno točki II. podtočka e. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23.03.2020.godine i izmjeni Odluke od 01.04.2020.godine, izvješćujemo Vas da

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

MOŽE IZDATI PROPUSNICE SAMO I ISKLJUČIVO:
– ZBOG VITALNIH OBITELJSKIH RAZLOGA POPUT PRUŽANJA SKRBI DJECI ILI STARIJIM OSOBAMA
– KUPNJE HRANE I OSNOVNIH POTREPŠTINA (samo one koju nije moguće nabaviti u mjestu stanovanja)

Propusnice se od 06.travnja 2020.godine izdaju:

ISKLJUČIVO PUTEM SUSTAVA: E-PROPUSNICA

IZNIMNO:
1. osobe koje nemaju pristup sustavu e-građanin, zahtjev mogu poslati na adresu e-pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr

2. osobe koje nemaju pristup internetu, podnošenjem zahtjeva osobno u Domu kulture Kneževi Vinogradi: utorkom i četvrtkom u vremenu od 8:00 do 10:00 sati (u pravilu osobe starije životne dobi).

Zahtjev podnesen:
e-poštom mora bit upućen najkasnije dva dana prije napuštanja mjesta prebivališta
popunjavanjem obrasca u domu kulture najkasnije tri dana prije napuštanja mjesta prebivališta.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI PROPUSNICE IZDAJE ISKLJUČIVO RADNIM DANOM U VREMENU OD 7:00 DO 15:00 SATI

Za dodatna pojašnjenja molimo kontaktirati:
– Zdenko Čarapar – Načelnik Stožera CZ 091/613-14-33
– Čila Todorović – član Stožera CZ 098/457-378

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Odluka o obustavi Javnog natječaja za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 402-08/20-01/50
URBROJ: 2100/06-01-03/14-20-3
Kn. Vinogradi, 31.03.2020.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 31.03.2020. donio je

O D L U K U
O obustavi Javnog natječaja za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020.

I
Obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, obustavlja se Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi.

II
Sukladno razvoju situacije u vezi pandemije, i mogućnostima o objavi novog javnog poziva zainteresirani subjekti bit će pravovremeno obaviješteni putem službene stranice.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti na web stranici i u Službenom glasniku Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.

Važna obavijest poljoprivrednicima u svezi izdavanja propusnica

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače (OPG i polj.obrte) s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima.

Potpunu informaciju možete dobiti na stranicama Ministarstva poljoprivrede ili kontaktom na dolje navedene kontaktne podatke:

Osječko-baranjska županija : tel. 031/275-755 , mob. 091/4882-847,  e.mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Ministarstvo poljoprivrede
Tel: 01-4882-700; 01-4882-716
E-mail: propusnice@mps.hr

https://www.apprrr.hr/ministarstvo-poljoprivrede-ce-u-suradnji-s-nacionalnim-stozerom-izdavati-propusnice-poljoprivrednicima/

https://www.savjetodavna.hr/propusnice/

Poseban apel mještanima Općine

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Kn.Vinogradi, 24.03.2020.

POSEBAN APEL
MJEŠTANIMA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

S obzirom na sve složeniju situaciju oko borbe s COVIDA 19 virusom ovim putem još jednom APELIRAMO I MOLIMO mještane Općine Kneževi Vinogradi da shvate situaciju u kojoj se svi skupa nalazimo.

Ne pridržavanjem uputa stožera CZ kako RH i OBŽ tako i Općine dovodimo sve nas u stanje opasnosti i proširenje virusa.

Još jednom napominjemo da Stožer Civilne zaštite Općine Kneževi Vinogradi izdaje propusnice samo u slučaju i isključivo

ZBOG VITALNIH OBITELJSKIH RAZLOGA POPUT PRUŽANJA SKRBI DJECI ILI STARIJIM OSOBAMA ILI KUPNJE HRANE I OSNOVNIH POTREPŠTINA KOJE SE NE MOGU NABAVITI U MJESTU STANOVANJA

Kretanje bez propusnice i suprotno Odluci Stožera RH kažnjivo je strogim novčanim kaznama.

Molimo još jednom za razumijevanje i pridržavanje svih naredbi CZ radi dobrobiti svih nas.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur. v.r.

Poseban apel mještanima Općine Kneževi Vinogradi

Fontos felkérés a Hercegszöllősi járás lakosai számára

Važna obavijest vlasnicima obrta i nositeljima OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
Kn.Vinogradi, 24.03.2020.

VAŽNA OBAVIJEST
vlasnicima obrta i nositeljima OPG-a
s područja Općine Kneževi Vinogradi

Radi što potpunijeg sagledavanja stanja na području Općine Kneževi Vinogradi u pridržavanju i provedbi Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23.03.2020.godine obavještavamo sve vlasnike obrta i nositelje OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi da su dužni Stožeru civilne zaštite Općine Kneževi Vinogradi

DOSTAVITI PODATKE
O POPISU OSOBA ZA KOJE SU KAO ODGOVORNE OSOBE iz članka III. Odluke IZDALI PROPUSNICE ZA NAPUŠTANJE MJESTA PREBIVALIŠTA

Podaci o izdanim propusnicama dostavljaju odmah po izdavanju isključivo na mail:

zdenko.carapar66@gmail.com

a osobito sadrže: ime i prezime kome je propusnica izdana i za koji termin.

Isto se odnosi na nositelje/ vlasnike OPG ili obrta i sve djelatnike.

Dodatne informacije možete dobiti na gore navedeni e.mail i kontaktne podatke Stožera CZ Općine Kneževi Vinogradi:
– Zdenko Čarapar – Načelnik Stožera CZ 091/613-14-33
– Marinko Despinić – Zamjenik Načelnika Stožera CZ 091/932-52-68

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Važna obavijest stanovnicima Općine o vremenu i mjestu izdavanja propusnica

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
Kn.Vinogradi, 31.03.2020.

VAŽNA OBAVIJEST
STANOVNICIMA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
O VREMENU I MJESTU IZDAVANJA PROPUSNICA

Stožer civilne zaštite Općine Kneževi Vinogradi sukladno točki II. podtočka e. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23.03.2020.godine

MOŽE IZDATI PROPUSNICE SAMO ZBOG VITALNIH OBITELJSKIH RAZLOGA POPUT PRUŽANJA SKRBI DJECI ILI STARIJIM OSOBAMA ILI KUPNJE HRANE I OSNOVNIH POTREPŠTINA

Za navedene slučajeve Stožer civilne zaštite Općine Kneževi Vinogradi izdaje propusnice SVAKIM RADNIM DANOM i to na dva načina:

1. Podnošenjem zahtjeva putem e.mail-a:martina.tibor@knezevi-vinogradi.hr (u kojem se navode osobni podatci, datum napuštanja, razlog napuštanja) – obrazac zahtjeva se može pronaći na web stranici www.knezevi-vinogradi.hr

2. Iznimo tko se ne služi e.mail-om: Podnošenjem zahtjeva osobno u Domu kulture Kneževi Vinogradi u vremenu od 8:00 do 10:00 sati.

Zahtjev mora biti podnesen najmanje jedan dan prije predviđenog datuma napuštanja mjesta prebivališta.

Dodatne informacije možete dobiti na gore navedeni e.mail i kontaktne podatke Stožera CZ Općine Kneževi Vinogradi:
– Zdenko Čarapar – Načelnik Stožera CZ 091/613-14-33
– Čila Todorović – član Stožera CZ 098/457-378

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Zahtjev za izdavanjem propusnice za napuštanje mjesta prebivališta Stožeru CZ

Fontos közlemény a lakosok számára az engedélyek kiállításának idejéről és helyéről

22. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA:023-01/20-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/02-20-01
Kneževi Vinogradi, 05.03.2020.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

22. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 11.03.2020. godine (SRIJEDA) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D
• Pitanja i inicijative vijećnika
• UsvajanjeZapisnika sa 21. sjednice vijeća

1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja korisnika;
3. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
5. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o sufinanciranju radova rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 4037;
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
7. Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ u 2020.godini

Dana 03.03.2020. objavljen je Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ u 2020.godini.

Natječaj je otvoren do 01.12.2020.

Tekst Javnog poziva
Tekst Javnog poziva – HU
Obrasci-svi (pojedinačni obrasci na web stranici www.knezevi-vinogradi.hr )

1 2 3 24