Obavijest vlasnicima kuće za odmor

Obavještavaju se pravne i fizičke osobe koje na području Općine Kneževi Vinogradi imaju kuće za odmor, da su temeljem čl.11. i čl.13. Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi («Sl. glasnik» br. 6/06, 8/09 i 2/11) dužni najkasnije do 15. travnja 2017. godine  ili u roku od 15 dana od kada je nastala promjena Poreznoj upravi, Ispostava Beli Manastir ili JUO Općine Kneževi Vinogradi dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se ti objekti nalaze, o korisnoj površini tog objekta, te druge podatke potrebite kako bi mogli izvršiti razrez i naplatu poreza.

Obavijest

Értesítés

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka pružanja energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Općine Kn. Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti pružanja energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Općine Kneževi Vinogradi.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i glavni projekt, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 07.03.2017. do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-pruzanje-energetske-usluge-u-svrhu-poboljsanja-energetske-ucinkovitosti-javne-rasvjete/

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi iz područja vatrogastva u 2017. godini

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 17. veljače 2017. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi iz područja vatrogastva u 2017. godini.

Natječajna dokumentacija:

 1. Javni natječaj
 2. Upute za prijavitelje
 3. Opisni obrazac
 4. Obrazac proračuna
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Obrazac izjave o ispunjenju obveza
 7. Obrazac Ugovora o financiranju

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka javne nabave rekonstrukcija ulice Petefi Šandora u Kneževim Vinogradima

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukciju ulice Petefi Šandora u Kneževim Vinogradima.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte, te molimo

zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 24.02.2017. do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-rekonstrukcija-ulice-petefi-sandora-u-knezevim-vinogradima/.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka javne nabave rekonstrukcija olimpijskog i dječjeg bazena u Kneževim Vinogradima

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (22.02.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukcija olimpijskog i dječjeg bazena u Kn.Vinogradima.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 21.02.2017. godine do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu

elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-rekonstrukcija-olimpijskog-i-djecjeg-bazena-u-kn-vinogradima/.

Obavijest o isplati božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kn. Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi i ove godine dodjeljuje božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženom stanovništvu – domaćinstvima sa područja Općine Kneževi Vinogradi.

Božićnica će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna:

 • Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.100,00 (tisuću sto) kuna mjesečno, kao i
 • Korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.100,00 (tisuću sto) kuna.

Visina mirovine odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom (odrezak o visini posljednje mirovine odnosno pomoći) i uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a. (više…)

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija


Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik dana 07.12.2016. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

I.

Ovim natječajem dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije u akademskoj, odnosno školskoj 2016./2017. dodjeljuju se slijedeće stipendije:

 1. Stipendije prema uspjehu u školi /fakultetu:
  • 5 stipendija za učenike u mjesečnom iznosu 200,00 kn po učeniku;
  • 5 stipendija za studente u mjesečnom iznosu 500,00 kn po studentu;
 2. Stipendije prema socijalnom statusu:
  • 5 stipendija za učenike u mjesečnom iznosu 200,00 kn po učeniku;
  • 10 stipendija za studente u mjesečnom iznosu 500,00 kn po studentu;

(više…)

Obavijest: Podjela paketića za djecu

Obavještavamo Vas da će Općina Kneževi Vinogradi dijeliti pakete za djecu u dobi od 1 do 7 godina koja ne idu u vrtić.

Za paket se možete javiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u Općini Kneževi Vinogradi ili na broj telefona 730-938, do 15.12.2016. godine. (četvrtak).

Molimo Vas da nam dostavite ime djeteta i broj telefona na koji ćemo javiti točno mjesto i vrijeme gdje će se odvijati podjela paketa.

Obavijest

Értesítés

1 2 3 12