Uskrsnica za umirovljenike i korisnike socijalne pomoći

Obavještavaju se stanovnici Općine Kneževi Vinogradi o isplati jednokratne pomoći (uskrsnice). Uskrsnice će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna, u utorak 11.04.2017. godine i to:

umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.100,00 kuna mjesečno, kao i
● korisnicima socijalnih pomoći čija mjesečna pomoć u obitelji ne prelazi 1.100,00 kuna.

Visina mirovine, odnosno pomoći dokazuje se dokumentom Odrezak o visini posljednje mirovine, odnosno socijalne pomoći, uze predočenje osobne iskaznice i OIB-a ili JMBG-a.

Redoslijed isplate po selima (11.04.2017.):

1. KARANAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
2. KOTLINA od 08:00 do 09:30 sati u prostorijama Doma kulture
3. SUZA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
4. ZMAJEVAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, SOKOLOVAC, JASENOVAC od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

U slučaju zakašnjenja novac možete podići 14.04.2017. godine u prostorijama Općine do 11,00 sati.

Obavijest

Értesítés

Javni natječaj za dodjelu kapitalnih pomoći objektima religije u 2017. godini

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 03. travnja 2017. godine Javni natječaj za dodjelu kapitalnih pomoći objektima religije u 2017. godini.

Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku:

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Opisni obrazac

Obrazac proračuna vjerske zajednice

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o ispunjenju obveza

Obrazac izjave prijavitelja o vlastitom udjelu financiranja

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini – 2. krug (neutrošena sredstva)

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 03. travnja 2017. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro  na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini –  2. krug (neutrošena sredstva).

Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku:

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Opisni obrazac

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o ispunjenju obveza

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac ugovora

Obavijest vlasnicima kuće za odmor

Obavještavaju se pravne i fizičke osobe koje na području Općine Kneževi Vinogradi imaju kuće za odmor, da su temeljem čl.11. i čl.13. Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi («Sl. glasnik» br. 6/06, 8/09 i 2/11) dužni najkasnije do 15. travnja 2017. godine  ili u roku od 15 dana od kada je nastala promjena Poreznoj upravi, Ispostava Beli Manastir ili JUO Općine Kneževi Vinogradi dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se ti objekti nalaze, o korisnoj površini tog objekta, te druge podatke potrebite kako bi mogli izvršiti razrez i naplatu poreza.

Obavijest

Értesítés

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka pružanja energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Općine Kn. Vinogradi

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (08.03.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti pružanja energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete na području Općine Kneževi Vinogradi.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i glavni projekt, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 07.03.2017. do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-pruzanje-energetske-usluge-u-svrhu-poboljsanja-energetske-ucinkovitosti-javne-rasvjete/

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka javne nabave rekonstrukcija ulice Petefi Šandora u Kneževim Vinogradima

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (24.02.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukciju ulice Petefi Šandora u Kneževim Vinogradima.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte, te molimo

zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 24.02.2017. do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-rekonstrukcija-ulice-petefi-sandora-u-knezevim-vinogradima/.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbe postupka javne nabave rekonstrukcija olimpijskog i dječjeg bazena u Kneževim Vinogradima

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (22.02.2017.)

Općina Kneževi Vinogradi priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukcija olimpijskog i dječjeg bazena u Kn.Vinogradima.

Temeljem članka 198 stavak3. ZJN (NN 120/2016) naručitelj prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta i provodi savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Temeljem gore navedenog na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr objavljujemo nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte, te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 21.02.2017. godine do kad je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu

elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt dokumentacije za nadmetanje i izvedbene projekte se nalazi na sljedećoj poveznici: http://knezevi-vinogradi.hr/nacrt-dokumentacije-rekonstrukcija-olimpijskog-i-djecjeg-bazena-u-kn-vinogradima/.

1 2 3 12