12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se dana 22.12.2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture Kneževi Vinogradi, Glavna 82.

DNEVNI RED

• Pitanja i inicijative vijećnika.
• Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kn.Vinogradi za 2014.g- V. (Opći dio-izmjenePosebni dio-izmjeneObrazloženje programa)
2. Donošenje Odluke o usvajanju Programa:
• Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014.
• Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
• Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava od zakupa i prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2014.godini.
•Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
3. Donošenje Proračuna za 2015. godinu s Odlukom o izvršenju Proračuna za 2015. (Opći dioPosebni dio) i Planom razvojnih programa (Obrazloženje programa ) te Projekcijom proračuna za razdoblje 2015.-2017. godina (Opći dioPosebni dio)   i Financijskim planom proračunskog korisnika DV „Zeko“ (Opći dio, Posebni dio)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa:
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl.22.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.godini
Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
• Program utroška sredstava šumskog doprinosa
• Program razvoja gospodarstva i poljoprivrede u 2015. godini
• Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH
5. Donošenje Odluke o Planu koncesija za 2015. i Srednjoročni plan 2015.-2017. godina (Plan davanja koncesija za 2015. – Prilog 10, Plan davanja koncesija srednjeročni 2015.-2018. – Prilog 10  )
6. Donošenje Odluke o kriterijima davanja na uporabu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi
7. Informacija o: Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom JLS u Osječko baranjske županiji za područje Općine Kneževi Vinogradiovdje
8. Informacija o: Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona JLS u Osječko baranjskoj županiji za područje Općine Kneževi Vinogradi
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi.
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kn.Vinogradi u 2013. i Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na području Općine Kn.Vinogradi u 2014.godini.
11. Donošenje Odluke o izboru Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi
12. Informacija o:  ulaganjima na području Općine Kneževi Vinogradi u periodu od 2012.-2014. godine