13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se dana 12. ožujka 2015. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3.

Dnevni red

 1. Donošenje Odluke o Osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
 2. Donošenje Odluke o donošenju izvještaja o izvršenju Proračuna za period 01.01.2014 do 31.12.2014.
 3. Donošenje Zaključka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz Čl.22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini na području Općine Kn. Vinogradi.
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu u 2014.godini.
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2015.godinu – I
 7. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kneževi Vinogradi.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kneževi Vinogradi.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kneževi Vinogradi.
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Kn. Vinogradi.
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2014.
 12. Donošenje Zaključka o predlaganju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku.
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti u provođenju javne nabave za nabavku komunalne opreme.
 14. Izvješće o radu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Kn. Vinogradi.