14. sjednica Općinskog vijeća održat će se 04. svibnja 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Kn. Vinogradi, Hrvatske Republike 3.

Dnevni red

 1. Donošenje Odluke o ukidanju Vlastitog komunalnog pogona Općine Kn. Vinogradi
 2. Donošenje Odluke o povjeravanju upravljanja grobljima i mrtvačnicama na području Općine Kn. Vinogradi
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti 
 4. Donošenje Odluke o prijenosu prava naplate grobne naknade i grobnih mjesta tvrtki ˝Kneževi parkovi˝ d.o.o. za komunalne djelatnosti
 5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Kn. Vinogradi
 6. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Kn. Vinogradi
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Kn. Vinogradi
 8. Donošenje Zaključka o prijedlogu sklapanja Izvansudske nagodbe
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2015. godinu – II., (Opći dioPosebni dioIzmjena i dopuna programa)
 10. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ˝Kneževi parkovi˝ d.o.o. Kneževi Vinogradi
 11. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva opreme u korist tvrtke ˝Kneževi parkovi˝ Kn. Vinogradi
 12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
 13. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Kn. Vinogradi
 14. Donošenje Odluke o neprihvaćanju ni jedne ponude za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i higijeničarskoga servisa na području Općine Kn. Vinogradi