15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održat će se dana 23.07.2015. godine (četvrtak) s početkom u 19,30 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3.

DNEVNI RED

• Pitanja i inicijative vijećnika.
• Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednica vijeća

  1. Donošenje Odluke o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za period 01.01.2015. do 30.06.2015.
  2. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
  3. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i higijeničarskoga servisa na području Općine Kn. Vinogradi
  4. Informacija o radu tvrtke Kneževi parkovi d.o.o. i SRC Bazeni u prva tri mjeseca
  5. Informacija Općinskog načelnika o stanju u Općini