17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se 21. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82.

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni  Proračuna Općine Kn.Vinogradi za 2015.g- IV. sa Izmjenama i dopunama Programa (Plan razvojnih programa po IV. izmjeni proračuna):
  • Donošenje Zaključka o Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kn.Vinogradi u 2015.;
  • Donošenje Zaključka o Izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kn.Vinogradi u 2015.godini;
  • Donošenje Zaključka o Izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015.
  • Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.
  • Donošenje Zaključka o Izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015.
 2. Donošenje Proračuna za 2016. godinu (OPĆI DIOPOSEBNI DIO) s Odlukom o izvršenju Proračuna i Planom razvojnih programa te Projekcijom proračuna za razdoblje 2016.-2018. godina
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa na području Općine Kn.Vinogradi za 2016. godinu;
  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kn.Vinogradi za 2016. godinu;
  Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
  Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2016. godinu;
  Program pomoći obrazovanju;
  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini;
  Program javnih potreba u kulturi u 2016. godini;
  Program javnih potreba u sportu u 2016. godini
  Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2016. godini;
  Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini;
  Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu;
  Program utroška sredstava od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu;
  Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini;
 4. Donošenje Pravilnika o financiranju Programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi;
 5. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi.
 6. Donošenje Odluke i izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu darovane potpore u radu i građevinskom materijalu za 2015.godinu; (materijal na sjednici)
 7. Donošenje Odluke o rasporedu darovane potpore u radu i građevinskom materijalu za 2016.godinu; ( materijal na sjednici )
 8. Donošenje Odluke promjeni poslovne banke za financijsko poslovanje Općine Kneževi Vinogradi; (materijal na sjednici)
 9. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića ˝Zeko˝ Kneževi Vinogradi;
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020. godine ;
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kn.Vinogradi u 2015., te Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na području Općine Kn.Vinogradi u 2016.godini.