18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se 17. veljače 2016. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Kn. Vinogradi, Hrvatske Republike 3.

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Kneževi Vinogradi
  2. Donošenje Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine
  3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
  4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o visini plaća i naknada dužnosnika Općine Kneževi Vinogradi
  5. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu
  6. Donošenje Zaključka o razmatranju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Osječko-baranjske županije.