19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se 31. ožujka 2016. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Kn. Vinogradi, Hrvatske Republike 3.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini na području Općine Kn. Vinogradi
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od srpanj-prosinac 2015. godine
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna za 2016. godinu – I. izmjena
5. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kn. Vinogradi za 2016. godinu
6. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kn. Vinogradi za 2016. godinu
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti
8. Donošenje Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Kneževi Vinogradi
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju otvorenog poziva za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kn. Vinogradi
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2007.-2015. godine
11. Donošenje Odluke o uključivanju Općine Kn. Vinogradi u subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta ˝Kreditiranje obrtnih sredstava˝
12. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Kn. Vinogradi za 2016. s financijskim učinkom za trogodišnje razdoblje
13. Donošenje Zaključka o rasporedu naplaćenih sredstava naknade za razvoj, naplaćen u periodu od 01.07. do 31.12.2015. godine
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju ponude TZMC group – materijal na sjednici