20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se dana 31.05.2016. godine (utorak ) s početkom u 19,00 sati u prostorijama SRC bazeni Restoran „Panon“ u Kneževi Vinogradima.

DNEVNI  RED:

1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kn.VinogradiObrazloženje (Opći dioPosebni dio)
2. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH
;
3. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015.
4. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2016 godinu – II (Opći dioPosebni dio)
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Trgovačkog društva „ Kneževi Parkovi“ d.o.o
7. Donošenje Odluke o dodjeli kapitalne pomoći Trgovačkom društvu „Kneževi Parkovi“d.o.o.za ulaganja na objektima SRC Bazeni;(materijal na sjednici)
8. Informacija o godišnjem financiranju političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u JLS Osječko baranjske Županije, te usporedba s Općinom Kn.Vinogradi;