Odluka o dodjeli financijskih sredstava (23.05.2016.)


Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 12. travnja 2016. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini.

Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku:

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Opisni obrazac

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o ispunjenju obveza

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Ugovora o financiranju