Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2017. godini (31.03.2017.)


Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 25. siječnja 2017. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu.

Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku:

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Opisni obrazac

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o ispunjenju obveza

Obrazac Ugovora o financiranju