Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi iz područja vatrogastva u 2017. godini (07.04.2017.)


Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 17. veljače 2017. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi iz područja vatrogastva u 2017. godini.

Natječajna dokumentacija:

  1. Javni natječaj
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac
  4. Obrazac proračuna
  5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Obrazac izjave o ispunjenju obveza
  7. Obrazac Ugovora o financiranju