Odluka o dodjeli financijskih sredstava (06.06.2016.)


 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 25. travnja 2016. godine JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro  na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini –  2. krug (neutrošena sredstva).

Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku:

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Opisni obrazac
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o ispunjenju obveza
Obrazac Ugovora o financiranju