Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2017. godini (10. svibnja 2017. godine)

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 03. travnja 2017. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro  na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini –  2. krug (neutrošena sredstva).


Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku:

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Opisni obrazac

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o ispunjenju obveza

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac ugovora