Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 23. siječnja 2018. godine Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu.

Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Upute za prijavitelje
Opisni obrazac
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o ispunjenju obveza
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac ugovora o financiranju

Opisni izvještaj programa/projekta
Obrazac financijskog izvješća