Odluka o dodjeli financijskih sredstava (06.06.2016.)


Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisao je 25. travnja 2016. godine JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata sanacije, obnove, izgradnje i opremanja religijskih i vjerskih objekata na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini.

Natječajna dokumentacija se nalazi u nastavku:

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Opisni obrazac
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o ispunjenju obveza
Izjava prijavitelja o vlastitom udjelu financiranja