Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi. Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100 % iznosu zapošljavanje do 35 osoba:

  • prema Programu javnih radova, a u okviru  mjere „Radom za zajednicu i sebe“ – 20 osoba
  • prema Programu javnih radova, a u okviru mjere  „Romi za Rome“ – 15 osoba

Na osobe zaposlene prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primjenjuju se prava iz Ugovora s HZZ, te prava iz radnog odnosa sukladno odgovarajućim propisima.

Trajanje Programa javnih radova predviđeno je do 6 mjeseci.

Pravo prijave imaju osobe s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi (M/Ž), pod sljedećim uvjetima:

A. Mjera „Radom za zajednicu i sebe“ – 20 osoba što uključuje mjesečni bruto iznos po osobi u iznosu od 3.656,64 kn, pod sljedećim uvjetima:

  1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi: –  prijavljene u evidenciju nezaposlenih;
  2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,
  3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,
  4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci

 B. Mjera „Romi za Rome“ – 15 osoba što uključuje mjesečni bruto iznos po osobi u iznosu od 3.656,64 kn, pod sljedećim uvjetima:

  1. Osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana, a najkasnije do 27. travnja 2016.

Uz obrazac prijave (u prostorijama Općine ili na web stranici), podnositelji su dužni dostaviti presliku osobne iskaznice, te dokaz o ispunjavanju kriterija  (od 1-4 npr. svjedožba, dokaze o udomiteljsku, liječenju i sl. za toč. 1 ), a pripadnici Romske zajednice za mjeru pod B. uz gore navedene obrasce i potvrdu Ureda za opću upravu da je podnositelj izjašnjen kao osoba Romske nacionalne manjine.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

Tekst Javnog poziva

Obrazac prijave