Temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N.br.94/13) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N.br.69/16), Općina Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel Općine Kn.Vinogradi objavljuje JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest. 

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Kneževi Vinogradi, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 27. srpnja 2017. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u pisarnicu Općine, poslati poštom na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3, 31309 Kn.Vinogradi, poslati faksom na broj 732-106 ili poslati e-mailom na opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Prikupljeni podatci će se po isteku roka za prijavu proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

OBRAZAC

JAVNI POZIV

NYILVÁNOS FELHÍVÁST