Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi:

1. Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna
– Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.300,00 (tisuću tristo) kuna mjesečno, kao i
– korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.300,00 (tisuću tristo) kuna.
2. Visina mirovine odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom (odrezak o visini posljednje mirovine odnosno pomoći) i uz
predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA:

1. KNEŽEVI VINOGRADI, MIRKOVAC, JASENOVAC, SOKOLOVAC I KAMENAC – 14.12.2018. od 10,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine
u Kn. Vinogradi;
2. KARANAC – 14.12.2018. od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
3. ZMAJEVAC – 14.12.2018. od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
4. SUZA – 14.12.2018. od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
5. KOTLINA – 14.12.2018. od 08,00 do 9,30 sati u prostorijama Doma kulture.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata. U slučaju zakašnjenja, novac se može podići u Općini do 21.12.2018. (petak) do 12:00 sati.