Obavještavamo sve sadašnje korisnike pomoći za pokrivanje troškova stanovanja na području Općine Kneževi Vinogradi da su dužni najkasnije do 31.siječnja 2019.godine dostaviti  dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrbi  i ispunjavanju pojedinačnih uvjeta za koje je odobrena pomoć za pokrivanje troškova stanovanja, kako bi se isplata nastavila i u 2019.

Ukoliko se do navedenog roka ne dostavi dokaz o primanjima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, isplata pomoći za troškove stanovanja će se prekinuti.

Također, podsjećamo nove korisnike zajamčene minimalne naknade i osobe koje su korisnici od ranije, a nisu zatražili pomoć za troškove stanovanja da zahtjev za isto s odgovarajućom dokumentacijom mogu podnijeti u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi.

 

                         OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI