Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi još jednom podsjeća aktivne korisnike naknade za stanovanje, koji to nisu još učinili, da su u obvezi do 31.01.2016.godine dostaviti uvjerenje Centra za socijalnu skrb o korištenju prava zajamčene minimalne naknade, kako bi se isplata naknade nastavila u 2016.godini.

S obzirom da je 31.01.2016. nedjelja, uvjerenje se može dostaviti i 01.02.2016.

Ukoliko korisnici ne dostave navedeno uvjerenje, daljnja isplata će biti obustavljena, a novi zahtjev bit će moguće podnijeti tek za 3 mjeseca.