Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –suše na području Općine Kneževi Vinogradi, da je Župan Osječko-baranjske Županije proglasio elementarnu nepogodu za poljoprivredne, povrtlarske i voćarske kulture na obrtnim sredstvima i dugogodišnjim nasadima.

Obavještavamo sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednim kulturama da štetu mogu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno 22.rujna 2017.

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju (presliku tablice upisnika za polj.zemljište (s prikazom čestica i k.o., površine i kulture) ili ugovore o zakupu, odnosno vlasničke listove, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.)

Za sve informacije možete se obratit na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

EN-P

Értesítés