Obavještavamo sve vlasnike kuća za odmor na području Općine Kneževi Vinogradi da su do 31. ožujka 2018. dužni Poreznoj upravi Beli Manastir prijaviti svoje podatke radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2018. 

Zadnjim izmjenama Zakona o lokalnim porezima (NN 101/17), brisane su odredbe koje se odnose na naplatu poreza na nekretnine, a koji je trebao zamijeniti između ostalog i porez na kuće za odmor. Sukladno navedenom Općina je bila dužna uskladiti svoje opće akte, odnosno donijeti Odluku o porezima, a što je i učinjeno. Odlukom je utvrđen iznos poreza po m² korisne površine, koji i do sada i na dalje iznosi 10,00 kn/m².

Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe – građani koji u svom vlasništvu imaju nekretninu koju koriste povremeno ili sezonski.

Prema svim pravnim tumačenjima kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je njezino korištenje POVREMENO ILI SEZONSKI.

Nekretnina koja vlasniku služi za trajno stanovanje ne podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor. Međutim, ako vlasnik na nekretnini ima samo formalno prijavljeno prebivalište, a boravi negdje drugdje (npr.inozemstvo, drugo naselje u RH) obveznik je plaćanja poreza, jer se način korištenja povremeno ili sezonski može utvrditi osim prebivalištem i drugim dokazima (mjesto školovanja djece, visina režijskih troškova, odlazak na rad i sl.).

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe isključivo za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, te druge građevine koje se podižu na kratko vrijeme i koriste povremeno. Također se ne smatraju ni objekti u kojima je registrirana ugostiteljska djelatnost iznajmljivanja apartmana, jer je to oporezovano po drugoj osnovi.

Porez se izračunava po m2 korisne površine, a što podrazumijeva samo stambenu površinu bez: podruma, skloništa, stubišta, balkona, lođe, nepokrivrene terase, tavanskog prostora i garaže.

Kako bi se pravilno mogla utvrditi obveza poreza na kuće za odmor, svaki vlasnik je dužan prijaviti podatke Poreznoj upravi do 31.ožujka tekuće godine ili u roku 15 dana od dana nastanka promjene ( promjena vlasnika, površine i sl).

Obrazac za prijavu obveze možete skinuti s web stranice Općine www.knezevi-vinogradi.hr, osobno dobiti u Općini Kneževi Vinogradi ili Poreznoj upravi Beli Manastir.

Za sva dodatna pitanja oko naplate poreza na kuće za odmor možete dobiti u Općini Kneževi Vinogradi ili Poreznoj upravi Beli Manastir.

Obrazac prijave
Obavijest
Értesítés