Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi je na svojoj 2. sjednici, održanoj 29.06.2017.godine, na prijedlog Općinskog načelnika donijelo:

  1. novu Odluku o općinskim porezima;
  2. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Kneževi Vinogradi;
  3. Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi – II;
  4. Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kneževi Vinogradi;
  5. novi Pravilnik o provođenju jednostavne nabave;
  6. dalo suglasnost na provođenje postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za novi kružni tok u Kneževim Vinogradima;
  7. dalo suglasnost na provođenje jednostavne nabave za izgradnju pješačke staze oko ribnjaka;

Novom Odlukom o lokalnim porezima odredbe koje reguliraju: prirez poreza na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor, ostaju ne promijenjene, dok se porez na korištenje javnih površina znatno smanjuje.

Dosadašnjom Odlukom porez na korištenje javnih površina: npr. za pokretne naprave do sada se plaćao  ovisno o vrsti od 40-80 kn/m2, dok se novom Odlukom propisuje plaćanje obveze po 1 kn/m2 mj, osim ispred trgovačkih i ugostiteljskih radnji i automata, gdje je to sada 10,0 kn/m2 mj (nekada 70 i 80 kn).

Porez je znatno  smanjen i za druge vrste zauzimanja javnih površina npr. za odlaganje građevinskog šuta gdje je nekada to bilo 35,00 kn/m2 mj, sada je to 5,00 kn/m2 mj.

Novom Odlukom od plaćanja poreza na korištenje javnih površina u potpunosti su oslobođeni proizvođači poljoprivrednih proizvoda, OPG-i, polj.obrti s područja Općine, udruge, te sve fizičke i pravne osobe koje svoju robu izlažu/ prodaju ili na drugi način zauzimaju javnu površinu za vrijeme manifestacija, crkvenih godova, gospodarskih i društvenih priredbi i sajmova.

Izmijenjena je i  postojeća Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Kneževi Vinogradi.

Postojećim odredbama za prodaju robe izvan prodavaonica trgovci su bili dužni platiti naknadu i porez.

Novim odredbama ukida se naknada za zauzimanje površina za prodaju robe izvan prodavaonica na području Općine, a porez za isto također se znatno umanjuje Odlukom o općinskim porezima (propisuju se gotovo beznačajna sredstva npr. 1,00 kn/m2).

Također je značajno ukidanje obveze plaćanja i naknade i poreza za trgovce vlastitih poljoprivrednih proizvoda (OPG, polj. obrti i sl) koji svoju robu prodaju putem štandova i dr. naprava.

Ovim dvjema odlukama nastojalo se maksimalno izaći u susret i pomoći posebice našem stanovništvu, koji svojim aktivnostima pridonose gospodarskom, socijalnom i društvenom razvoju ove Općine.

Nakon davanja suglasnosti za projektiranje novog kružnog toka pristupit će se izradi projekta kružnog toga u Kneževim Vinogradima, koji kao takav predstavlja opasnost po sigurnost mještana i vozila u centru Kneževih Vinograda. Općina će u dogovoru s Hrvatskim cestama, kao inicijator investicije izraditi projektnu dokumentaciju, dok će cjelokupnu investiciju financirati Hrvatske ceste.

Općinsko vijeće suglasnost je dalo i za izgradnju drugog dijela šetnice oko ribnjaka, koja predstavlja jednu od faza u uređenju SRC, te budućeg odmorišta za bicikle „Bike& Walk“. Vrijednost šetnice se procjenjuje na cca 165.000 kn, od čega je Osječko-baranjska Županija osigurala 65.000 kuna, dok se vrijednost uređenja odmorišta za bicikle procjenjuje na cca 170.000,00. kuna, od čega je Ministarstvo turizma osiguralo 108.500,00 kuna.

Opće akte donesene na ovoj sjednici možete pronaći na web stranici Općine www.knezevi-vinogradi.hr