Priopćenje s 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održane 13.12.2017.

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi je na svojoj 4. sjednici, održanoj 13.12.2017.godine, na
prijedlog Općinskog načelnika usvojilo je zadnji put ove godine rebalans Proračuna koji se u
konačnici planira u iznosu 24.936.378,24 kuna. Uz rebalans su donesene i izmjene programa javnih
potreba, te programa koji se izrađuju sukladno posebnim zakonima.

Najvažnija točka na ovoj sjednici bila je donošenje Proračuna za 2018. godinu koji je planiran u
iznosu 21.602.580,00 kuna. Općinski načelnik kao predlagatelj istakao je da su izvorni prihodi, koliko
god je to moguće, realno planirani sagledavajući prihode u 2017.godini, te da su planirane investicije
realno, a ne sukladno nominacijama na natječaj, a kako budemo imali saznanja o prolaženju na
natječajima isto ćemo uvrstiti po izmjenama. Načelnik je istakao, posebno po negodovanju oporbenih
vijećnika, da smo mogli proračun „napiriti“ planiranim projektima i da bi bio veći za najmanje 20-30
miliona, ali da isto nije realno jer još uvijek nije poznato vrijeme i ishod projekata prijavljenih na
natječaje.
Na sjednici je usvojena i Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za koju je provedeno
savjetovanje s javnošću.
Općina Kneževi Vinogradi uključit će se u subvencioniranje kamata na kredite iz projekta „Pomoć u
realizaciji projekata sufinanciranih iz EU“, a kojima će se predfinancirati projekti koji se provode kroz
neki od EU fondova i to Konkurentnost i kohezija, Učinkovitost ljudskih potencijala, Ruralni razvoj,
Pomorstvo i ribarstvo, prekogranična suradnja s Republikom Mađarskom ili Republikom Srbijom,
Transnacionalna suradnja (Mediteran, Dunav, Jadransko-jonska i Centralna Europa) ili neki od 15
programa Unije ili 4 programa međuregionalne suradnje. Kamate na kredite sufinancirat će se
udrugama civilnog društva, školama, javnim ustanovama LAG-u, sportskim udrugama, vjerskim
zajednicama, kulturno umjetničkim društvima i drugim neprofitnim subjektima, ukoliko imaju sjedište
na području Općine Kneževi Vinogradi (osim LAG-a) i ukoliko se kreditiranim projektima predviđaju
ulaganja i aktivnosti na području Općine Kneževi Vinogradi. Kamata će se sufinancirati s 2 %.
Razmatrano je i usvojeno izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-
baranjske županije.
Osim toga, Općinsko vijeće analiziralo je stanje i donijelo godišnji plan civilne zaštite, dalo suglasnost
na Pravilnik o unutarnjem redu DV „ZEKO“, te suglasnost Općinskom načelniku za sklapanje
ugovora po provedenom postupku javne nabave za uređenje oborinskih voda i izgradnju pločnika u
ulici Petefi Šandora u Zmajevcu, koji projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim vodama, imenovano je
novo – staro povjerenstvo za elementarne nepogode.