Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu

Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLPRS


Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika


Prvi kvartal – Financijski izvještaj


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu

Plan proračuna 2017. – OPĆI DIO
Plan proračuna 2017. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa Općine Kneževi Vinogradi 2017.-2019.
Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program pomoći obrazovanju
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2017. godini
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Projekcija proračuna – OPĆI DIO
Projekcija proračuna – POSEBNI DIO