Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu

Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLPRS

Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu


Proračun Općine Kneževi Vinogradi 2018.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Kneževi Vinogradi 2018.
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018.godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program pomoći obrazovanju
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini
Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018. godinu


Prijedlog Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu