Obavještavaju se stanovnici Općine Kneževi Vinogradi o isplati jednokratne pomoći (uskrsnice). Uskrsnice će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna, u utorak 11.04.2017. godine i to:

umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.100,00 kuna mjesečno, kao i
● korisnicima socijalnih pomoći čija mjesečna pomoć u obitelji ne prelazi 1.100,00 kuna.

Visina mirovine, odnosno pomoći dokazuje se dokumentom Odrezak o visini posljednje mirovine, odnosno socijalne pomoći, uze predočenje osobne iskaznice i OIB-a ili JMBG-a.

Redoslijed isplate po selima (11.04.2017.):

1. KARANAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
2. KOTLINA od 08:00 do 09:30 sati u prostorijama Doma kulture
3. SUZA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
4. ZMAJEVAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, SOKOLOVAC, JASENOVAC od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

U slučaju zakašnjenja novac možete podići 14.04.2017. godine u prostorijama Općine do 11,00 sati.

Obavijest

Értesítés