Месни одбор Змајевац (конституисан 23.06.20014.):

1. Хајналка Бистрицан – председница
2. Ференц Ковач – заменик председнице
3. Иштван Голуб
4. Ђула Анђал
5. Јожеф Такач
6. Ференц Варга
7. Франц Будимир