Месни одбор Мирковац, Соколовац, Јасеновац (конституисан 24.06.2014.):

1. Борис Гал – председник
2. Јосип Мариновић – заменик председника
3. Јосип Визингер
4. Ален Ковач
5. Јохан Ротингер