Месни одбор Суза (конституисан 23.06.2014.):

1. Људевит Колар – председник
2. Јосип Шипош – заменик председника
3. Ђула Фекете
4. Јожеф Козар
5. Ида Пинкерт