IZJAVE O NEPOSTOJANJU / POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Općina Kneževi Vinogradi kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa :

1. OPG Zorka Čerkez, Karanac, Kolodvorska 142,

2. OPG Petrović Stojan, Kn.Vinogradi, Glavna 26,

3. OPG Petrović Predrag, Kn.Vinogradi, Svetozara Miletića 66,

4. PO Petrović Dragan, Kn.Vinogradi, Glavna 26,

5. Pavić d.o.o. Osijek, Vratnička 5.