Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, i koji se bira zajedno s općinskim načelnikom.

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi ima još i zamjenika iz reda hrvatskog naroda i zamjenika iz reda srpske nacionalne manjine.

Vedran Kramarić (HDZ)

zamjenik općinskog načelnika

Mario Čerkez (HDZ)

zamjenik iz reda hrvatskog naroda

Stojan Petrović (SDSS)

zamjenik iz reda srpske nacionalne manjine